Phim cao bồi: Tay Súng siêu đẳng (HD – Phụ đề)

5
61The Mercenary (Italian: Il mercenario), known in the UK as A Professional Gun, is a 1968 Zapata Western film directed by Sergio Corbucci. The film stars Franco Nero, Jack Palance, Tony Musante, Eduardo Fajardo and Giovanna Ralli, and features a musical score by Ennio Morricone and Bruno Nicolai.
Directed by Sergio Corbucci
Produced by Alberto Grimaldi
Screenplay by
Luciano Vincenzoni
Sergio Spina
Adriano Bolzoni
Sergio Corbucci
Story by
Franco Solinas
Giorgio Arlorio
Starring
Franco Nero
Tony Musante
Jack Palance
Eduardo Fajardo
Giovanna Ralli
Music by
Ennio Morricone
Bruno Nicolai
Cinematography Alejandro Ulloa
Edited by Eugenio Alabiso
Production
companies
PEA
Produzioni Associate Delphos
Profilms 21
Release date
December 1968 (Italy)
Country Italy Spain

Phim cao bồi: Tay Súng siêu đẳng (HD – Phụ đề)
Bộ phim được xây dựng dựa trên xã hội Mexico vào những năm 1910, Paco là một anh công nhân bình thường như những anh công nhân khác đang làm việc cho các tướng lĩnh quân đội Mexico thời bấy giờ. Anh không giỏi đấu súng, đánh nhau, hay tài năng thao lược, nhưng anh không chịu khuất phục, biết đứng lên cùng những người anh em để làm cách mạng… Song hành với sự thành công của cuộc cách mạng là tên lính đánh thuê người Ba Lan, một con người luôn coi tiền là trên hết…

#phimcaoboi
#phimbansung
#cowboy

Nguồn: https://anniemulz.com

Xem thêm bài viết khác: https://anniemulz.com/tong-hop/

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here